Podziękowania
Społeczność Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu Socios Wisła Kraków za okazaną pomoc i wsparcie w postaci przekazania darmowych biletów na mecz.


Społeczność Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej serdecznie dziękuje Panu Michałowi Dońcowi za okazaną pomoc i wsparcie na rzecz uczniów naszej szkoły.
 
 
 

 
 
 
Społeczność Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej serdecznie dziękuje Panu Aleksandrowi Żuradzkiemu za poświęcony czas, bezinteresowną pomoc i życzliwość oraz wkład i zaangażowanie w działalność Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej.
 
 
 

Społeczność Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej serdecznie dziękuje Pani Marcie Pióro za poświęcony czas, bezinteresowną pomoc i życzliwość oraz wkład i zaangażowanie w działalność Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej.
 

 
Wychowawca Oddziału Przedszkolnego "B" składa serdeczne podziękowania
Pani Małgorzacie Krawczyk
za podarowanie na rzecz OP"B" pięknej choinki.
 

 

Wychowawca klasy V składa serdeczne podziękowania

Pani Annie Szot

za nieocenioną pomoc w opiece nad uczniami podczas tegorocznej

Szkolnej Nocy Filmów

oraz wykonanie przepięknej sesji mikołajkowej.


 
 
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej serdecznie dziękuje Pani Annie Szot – Studio Foto Nostalgia za bezinteresowne zorganizowanie świątecznej sesji zdjęciowej, z której dochód zostanie przeznaczony na wsparcie prac w salach przedszkolnych.
 

 
 
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom, którzy przekazali stroiki świąteczne na kiermasz, Radzie Rodziców za jego zorganizowanie oraz Księdzu Proboszczowi Adamowi Grzesińskiemu za możliwość jego przeprowadzenia . W sposób szczególny dziękujemy Pani Elżbiecie Płatek, Pani Anecie Kozik, Pani Dorocie Kmita, Pani Annie Palik, Pani Joannie Wyroba oraz Pani Ewelinie Polak oraz  uczennicom naszej szkoły za sprzedaż ozdób świątecznych. Gorąco dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie tej akcji. 
 

Wychowawca klasy IV, Karolina Sarota, składa serdeczne podziękowania:

Pani Monice Ciaranek

Pani Urszuli Janickiej

Pani Esterze Kucali

Pani Marii Leleń-Laskiewicz

Pani Sylwii Pałetko

Pani Agacie Stachoń-Grzesiczek

Panu Jakubowi Mrajcy

Panu Piotrowi Kurbielowi

Panu Patrykowi Rosołowi

Panu Markowi Szczepaniakowi

za nieocenioną pomoc i zaangażowanie w remont sali szkolnej numer 209.

 

 
Wychowawca Punktu Przedszkolnego A składa serdeczne podziękowania
Rodzicom
za pomoc w przygotowaniu śniadanka wielkanocnego.
 

Wychowawca klasy V składa serdeczne podziękowania
Panu Maciejowi Gałkowskiemu
za zawiezienie uczniów na finał Ogólnopolskiego konkursu na reklamę oraz za pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
 

Wychowawca Punktu Przedszkolnego A składa serdeczne podziękowania
Pani Ewelinie Banaś
za pomoc w przygotowaniu poczęstunku na bal karnawałowy.
 

Wychowawca klasy V składa serdeczne podziękowania
Pani Joannie Wyrobie i Pani Agacie Stachoń-Grzesiczek

za pomoc w organizacji dyskoteki karnawałowej i pyszny poczęstunek zorganizowany w tłusty czwartek.
 

Wychowawca klasy V składa serdeczne podziękowania
Pani Agacie Stachoń-Grzesiczek i Pani Katarzynie Zborowskiej
za przywiezienie dzieci do schroniska w ramach akcji charytatywnej i pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami.
 


Wychowawca klasy V składa serdeczne podziękowania rodzicom uczniów klasy V za pomoc w przygotowaniu klasowej wigilii. Szczególne słowa wdzięczności pragnę skierować do
Pani Katarzyny Fundament, Pani Joanny Wyroby oraz Państwa Joanny i Wiesława Pobędzów
za zaangażowanie, otwarte serca i serdeczność w tym zabieganym przedświątecznym okresie.
 


Klasa IV wraz z wychowawcą dziękuje wszystkim rodzicom, którzy zgodzili się na nieco niespodziewaną zmianę planów. Dzięki Państwa zaangażowaniu Szkolna Noc Filmowa mogła się odbyć w tak wspaniałym kształcie. Szczególne podziękowania kierujemy do
Pani Agaty Stachoń-Grzesiczek,
która towarzyszyła nam przez całą noc i pomogła sprawić, że dzieci czuły się bezpieczne i szczęśliwe.
 


Wychowawca klasy V składa serdeczne podziękowania rodzicom uczniów klasy V za pomoc w organizacji Nocy Filmowej. Szczególne słowa wdzięczności otrzymują:
Pani Dorota Mućka
za sprawowanie opieki nad dziećmi
i Pani Joanna Wyroba
za współpracę podczas przygotowywania sali.
 


Wychowawca klasy V składa serdeczne podziękowania
Pani Joannie Wyrobie, oraz Pani Agacie Stachoń-Grzesiczek

za pomoc w organizacji dyskoteki andrzejkowej.
 Klasa IV wraz z wychowawcą składa serdeczne podziękowania
Pani Annie Szot
za poświęcony czas i wykonanie mikołajkowej sesji zdjęciowej, która ozdobi ściany sali nr 209.


Klasa IV wraz z wychowawcą składa serdeczne podziękowania
Panu sierżantowi Dawidowi Sarocie
za poświęcony czas oraz przeprowadzenie prelekcji policyjnej na temat bezpieczeństwa
i Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
 


Wychowawca klasy V składa serdeczne podziękowania
Pani Joannie Wyrobie, Pani Katarzynie Fundament, Pani Agacie Stachoń-Grzesiczek
oraz Państwu Joannie i Wiesławowi Pobędzom
za pomoc w organizacji dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka.
 


Społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania
Panu Marcinowi Grochowskiemu
za wykonanie stolik&oaceute;w do oddziału przedszkolnego.Dyrekcja oraz Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Oświatowych Szkoły Podstawowej w Widomej pragnie podziękować
Tadeuszowi Kurbielowi Prezesowi OSP w Widomej
Grzegorzowi Szydle Naczelnikowi OSP w Widomej
Wojciechowi Kupczykowi Zastępcy Naczelnika
oraz Druhom: Piotrowi Kurbielowi oraz Zbigniewowi Kurbielowi
za poświęcony czas i pomoc w pracach porządkowych na terenie naszej szkoły.Opiekun Samorządu Uczniowskiego dziękuje pani Annie Szlęk za nieocenioną pomoc przy organizacji Mini- Giełdy Kwiatowej z okazji Dnia Matki.Opiekun Samorządu Uczniowskiego dziękuje pani Joannie Pobędzy za przygotowanie nagród dla zwycięskich klas w konkursie na gazetkę ścienną "Moja Szkoła dawniej i dziś".Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Szkoła im. Ks. Jana Twardowskiego

składa PODZIĘKOWANIA

Panu Robertowi Ogrodzińskiemu

właścicielowi Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ARKO

za przekazanie środków finansowych na obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej w WidomejPodziękowania dla Pani Małgorzaty Krawczyk za dostarczenie
palm wielkanocnych na XI Gminny Konkurs w Iwanowicach.
 


Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej w Widomej za przeprowadzoną kwestę podczas akcji Pola Nadziei. 
Informujemy, że została zebrana kwota 2223,90zł., którą przeznaczymy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.
 
 

Wychowawczynie Punktu Przedszkolnego „Biedroneczki” serdecznie dziękują Pani Katarzynie Kurbiel za podarowanie książek dla najmłodszych przedszkolaków.
 

Społeczność szkolna, a szczególnie uczennice i uczniowie dziękują Panu Andrzejowi Fundament za wykonanie i zamontowanie luster w łazienkach uczniowskich.
 

Zarząd SISO dziękuje Pani Lucynie Lipka za obszycie materiałów dekoracyjnych.
 

Wychowawczyni klasy V serdecznie dziękuje Pani Magdalenie Jasiówce za przygotowanie poczęstunku dla Uczniów podczas dyskoteki karnawałowej.
 

Wychowawczyni klasy IV serdecznie dziękuje Pani Joannie Wyrobie oraz Pani Agacie Stachoń Grzesiczek za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla Uczniów podczas dyskoteki karnawałowej.
 

Dziękuję rodzicom uczniów z klasy II za pomoc podczas organizacji przedstawienia Jasełkowego w szkole. Dziękuję za przygotowanie strojów dla dzieci, za dekorowanie i sprzątanie sali gimnastycznej. Dziękuje również za pomoc w organizacji występu Jasełkowego w kościele parafialnym św. Piotra i Pawła w Widomej.

Dziękuję wszystkim aktorom z klasy II, III i I za wspaniałe kreowanie postaci!
Szczególne podziękowanie kieruje dla panów : Dariusza Gieras, Piotra Fimy i Grzegorza Rożka za wspaniałe kreowanie postaci Żydów i Diabła. Postacie przez panów grane nabrały nowego oblicza i zmieniły charakter całego przedstawienia. Dziękuję!!!
 
Dziękuję również rodzicom uczniów z kółka teatralnego za przygotowanie strojów dla dzieci.
 

Serdeczne podziękowania dla Pani Anny Szot za wkład w przygotowania do obchodów 100-lecia szkoły oraz wykonanie i przekazanie w darze kopii kroniki szkolnej.
 

Serdeczne podziękowania dla Państwa Barbary i Andrzeja Stopińskich za przechowanie elementów placu zabaw w czasie remontu.
 

Serdeczne podziękowania dla Pani Alicji Kurowskiej za podarowanie książek do biblioteki szkolnej.

 

Wychowawczynie z Punktu Przedszkolnego „Biedroneczki” serdecznie dziękują Paniom: Annie Palik, Małgorzacie Socha, Adrianie Kurbiel, Annie Pycia i Ewelinie Polak za przygotowanie pysznego poczęstunku na uroczystość Pasowania na Przedszkolaka.
 

Szkolny koordynator akcji „Odblaskowa Szkoła” serdecznie dziękuje Pani Joannie Pobędza za przygotowanie i wydrukowanie podziękowań i dyplomów na potrzeby konkursu.
 

Serdecznie dziękujemy Prezesowi OSP w Widomej Panu Tadeuszowi Kurbielowi a także druhom Grzegorzowi Szydło, Wojciechowi Kupczykowi, Krzysztofowi Kucali i Stanisławowi Gawrońskiemu za miłe spotkanie, poświęcony czas oraz demonstrację sprzętu strażackiego.

Dzieci z Punktu Przedszkolnego „Biedroneczki”, Oddziałów Przedszkolnych „A”, „B”, „C , klasy I
i wychowawczynie.


Wychowawczyni klasy IV serdecznie dziękuje Pani Joannie Wyroba za pomoc w sprawowaniu opieki podczas odblaskowej dyskoteki oraz Paniom Katarzynie Fundament i Agacie Stachoń Grzesiczek za zorganizowanie poczęstunku dla uczniów klasy IV


Serdeczne podziękowania dla Pani Małgorzaty Krawczyk za wyplewienie przyszkolnych ogródków. Koordynator projektu "Spotkajmy się w bibliotece" składa serdeczne podziękowania Pani Annie Szot (Foto-Nostalgia) za pomoc w ocenie prac konkursowych, przewodniczenie prac jury i fachową obróbkę zwycięskich prac. Dodatkowe podziękowania należą się także Pani Elżbiety Cyganek, która pomogła wybrać najlepsze "Selfie z książką", "Kreatywne fotografie" i "Poduszki do książki".


Społeczność szkolna pragnie podziękować Państwu Agacie i Grzegorzowi Stachoń-Grzesiczek za pomoc w przygotowaniach spotkań autorskich w naszej szkole.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu Pawłowi Kmicie za rozsypanie kamieni na placu przed szkołą.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych składa serdeczne podziękowania dla Państwa Kupczyk za przeniesienie koszy.
Koordynator projektu "Spotkajmy się w bibliotece" składa serdeczne podziękowania Pani Annie Szot (Foto-Nostalgia) za pomoc w ocenie prac konkursowych, przewodniczenie prac jury i fachową obróbkę zwycięskich prac.


Dodatkowe podziękowania należą się także Pani Elżbiety Cyganek, która pomogła wybrać najlepsze "Selfie z książką", "Kreatywne fotografie" i "Poduszki do książki".
Społeczność szkolna pragnie podziękować Państwu Agacie i Grzegorzowi Stachoń-Grzesiczek za pomoc w przygotowaniach spotkań autorskich w naszej szkole.


Wychowawczynie z Punktu Przedszkolnego „Biedroneczki” serdecznie dziękują Paniom: Paulinie Klicie, Joannie Zawiślan i Małgorzacie Socha za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do Opery Krakowskiej.


 
Nauczyciel języka polskiego serdecznie dziękuje Państwu Esterze i Krzysztofowi Kucalom za zapewnienie transportu uczestnikom wyjazdu do Krakowa po odbiór nagród w ramach konkursu na reklamę.

 


Wychowawczyni klasy czwartej składa serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w organizację balu karnawałowego – Pani Wioletcie Matykiewicz za pomoc w przygotowaniu poczęstunku oraz Panu Dominikowi Górce za ustawienie ławek i przeprowadzenie zabaw integracyjnych w sali gimnastycznej.

  
Wychowawczyni Oddziału Przedszkolnego „B” serdecznie dziękuje Paniom:
Agacie Stachoń-Grzesiczek, Annie Klupa, Marlenie Kozubek,
Małgorzacie Krawczyk, Elwirze Żuradzkiej, Agnieszce Fundament
oraz Marioli Matykiewicz
za pomoc w przygotowaniu spotkania wigilijnego.

Wychowawczyni Oddziału Przedszkolnego „B” serdecznie dziękuje
Pani Annie Szot
za obsługę fotograficzną spotkania wigilijnego.

Wychowawczyni klasy VI bardzo serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom
zaangażowanym w organizację wigilii klasowej.
Szczególne podziękowania dla Pani Anety Cieślik oraz Pani Agaty Siwek,
za przygotowanie stołu wigilijnego oraz upieczenie ciast,
Pani Agnieszce Jędrzejowskiej za zakupy; a także duże podziękowania dla
Pani Alicji Kurowskiej za przygotowanie uszek oraz dla Pana Andrzeja Fundament
za przygotowanie tradycyjnego wigilijnego barszczu.
 
Wychowawczyni Oddziału Przedszkolnego „B” serdecznie dziękuje Paniom:
Agacie Stachoń-Grzesiczek, Annie Klupa, Marlenie Kozubek,
Małgorzacie Krawczyk, Elwirze Żuradzkiej, Agnieszce Fundament
oraz Marioli Matykiewicz
za pomoc w przygotowaniu spotkania wigilijnego.

Wychowawczyni Oddziału Przedszkolnego „B” serdecznie dziękuje
Pani Annie Szot
za obsługę fotograficzną spotkania wigilijnego.

Wychowawca klasy drugiej składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania do jasełek i uroczystej wigilii: za przygotowanie podkładów muzycznych - Panu Jakubowi Mrajcy, za dekorowanie sali oraz późniejsze posprzątanie – Paniom Anecie Bubak, Agnieszce Fundament, Urszuli Janickiej, Dorocie Kmicie, Katarzynie Mrajcy, Agnieszce Oćwiei, Sylwii Pałetko, Marcie Petlic, Agacie Stachoń-Grzesiczek, Agnieszce Rosół, Panu Marcinowi Ciarankowi, Państwu Alicji i Michałowi Kurowskim oraz Esterze i Krzysztofowi Kucalom wraz z pracownikami, a także Panu Wojciechowi Laskiewiczowi za przygotowanie podestu.

  

 

Wychowawczyni klasy III serdecznie dziękuje Rodzicom uczniów za przygotowanie poczęstunku na Andrzejki oraz za pomoc św. Mikołajowi w przygotowaniu upominków. 

Koordynator projektu „Fantastyczny świat literatury” składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom uczniów z klasy II i III, którzy zaangażowali się w spotkania i wspierali dzieci w lekturowych zmaganiach. W sposób szczególny dziękuję paniom Joannie Pobędzy i Dorocie Warszawskiej za pomoc w organizacji finałowego spotkania a także panu Jakubowi Mrajcy za uczestnictwo w zajęciach razem z córką.