Program "Aktywna Edukacja"

cyfrowa_szkola.jpg [227x174]Program "Aktywna Edukacja"


 Ruszyła kolejna edycja programu „Aktywna edukacja”, w której tym razem uczestniczą dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły. Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatyczno - komunikacyjnej TIK.

Uczestnicy programu uczą się, jak najefektywniej wykorzystać nowoczesny sprzęt w celu wsparcia procesu nauczania.

Nauczyciele biorący udział w programie uczestniczą w interaktywnym kursie e-learningowym, który ma charakter coachingowy. Konstrukcja platformy kursu jest tak skonstruowana, aby umożliwić komunikację między nauczycielami. Do tej pory uczestnicy projektu zrealizowali 3 modułu zadań, polegających na wykazaniu się znajomością korzystania z TIKu, umiejętnościami konstruowania lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

List

Certyfikat