Program "Owoce w szkole"

pobrane_2.jpg [300x120]


Program "Owoce w szkole"


 Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównym celem programu "Owoce w szkole" jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

 

Nasza szkoła uczestniczy w programie od początku jego istnienia, czyli już ponad 3 lata. Kilka razy w tygodniu dzieci otrzymują świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Bardzo chętnie po nie sięgają. Jednorazowa porcja składa się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Wśród nich występują wymiennie jabłka, gruszki, truskawki, marchewka, słodka papryka, rzodkiewki. Dzieci otrzymują regularnie również soki owocowe lub warzywne.

 

Oprócz tego, że uczniowie spożywają na przerwach warzywa i owoce, w szkole prowadzone są również pogadanki i prelekcje na temat zdrowego odżywiania podkreślające ogromną rolę owoców i warzyw w diecie człowieka.

 

Na korytarzach można ujrzeć efekty plastyczne tej akcji w postaci wykonanych przez dzieci plakatów promujących zdrowy styl życia.