Biblioteka

 

  B I B l I O T E k A

 

 Godziny obowiązujące od 01.09.2016r.:

 

   poniedziałek

----

   wtorek

9.00 – 11.00

   środa

9.00 – 11.00

   czwartek

-----

   piątek

12.25 – 13.25

 


                

 

Opiekun: mgr Barbara Perek