Biblioteka

 

  B I B l I O T E k A

 

 Godziny obowiązujące od 01.09.2017r.:

 

   poniedziałek

10.45 - 12.25

   wtorek

8.00 – 10.35

11.40 - 12.25

   środa

8.55 – 11.30

   czwartek

9.50 - 11.30

   piątek

8.55 – 9.40

 


                

 

Opiekun: mgr Elwira Żuradzka