Lepsza szkoła

Nasza szkoła jest Lepszą Szkołą!

Nauczyciele języka polskiego i ich uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Nasi uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, po każdym dziale podręcznika oraz testy całoroczne.

Dlaczego warto wziąć udział w tym projekcie? Po każdym teście nauczyciel języka polskiego ma możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z  wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Co więcej, za każdym razem jest w stanie sprawdzić, jakie są wyniki ucznia i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.

Najważniejsze informacje:

  • W klasach 4 i 7 program funkcjonuje pod nazwą Nowy Wielki egzamin, a testy w tych klasach dostosowane są do nowej podstawy programowej z 2017 roku i najnowszych wytycznych CKE.
  • W klasach 5 i 6 program funkcjonuje pod nazwą Wielki sprawdzian i jest on kontynuacją programu zgodnego z podstawą programową z 2012 roku.
  • Liczba testów do przeprowadzenia w ciągu roku zależy od klasy.

Jak to działa w praktyce? Nauczyciel przeprowadza kolejne testy (dzieląc klasę na dwie grupy: A
i B) i sprawdza je za pomocą klucza. Czas trwania każdego testu to 40 minut. W  określonych terminach nauczyciel wpisuje wyniki testów na stronie internetowej projektu, a po upływie terminu zapoznaje się z raportami, które przedstawiają rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich. 

Testy z Lepszej Szkoły pomagają nauczycielom w zaplanowaniu pracy, kontroli postępów
i  analizie wyników nauczania, a uczniom dają możliwość lepszego przygotowania się do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. Wszystkie testy są dostosowane do podręcznika
z serii Między Nami i zgodne z podstawą programową z języka polskiego.

Karolina Sarota

Joanna Wieczorek