Kółko taneczne

     Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi               w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając            się zgodnie z nakazami muzyki uczeń odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter.

     Taniec jest jedną z najstarszych form sztuki i działalności kulturowej człowieka.                        Od wieków towarzyszy ludziom w ich życiu. Jest jednym ze sposobów przeżywania                         i przekazywania emocji: formą fizycznego i duchowego wyżycia; sposobem zabawy                        i odprężenia. Umożliwia podniesienie sprawności ruchowej oraz regeneruje fizycznie                        i psychicznie.

   Za taniec uważa się układ ruchów i gestów człowieka uporządkowanych w czasie                            i przestrzeni, wykonywanych zwykle przy akompaniamencie muzyki.

    Na przestrzeni wieków taniec przechodził różnorodne przeobrażenia: zmieniał swoją formę, przekształcał się i doskonalił. Celem zabaw i tańców przy muzyce  jest zaspokajanie potrzeb ruchowych dziecka oraz rozwijanie szeregu jego predyspozycji psychofizycznych: spostrzegawczości, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej, szybkiej reakcji, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

    Ćwiczenia taneczne rozwijają również wyobraźnię dziecka, wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną, mobilizują do działania, kształcą wrażliwość estetyczną.

   Taniec pozwala na twórcze wypowiadanie się dziecka poprzez ruchy ciała, pozwala                         na improwizację ruchową, pokazanie osobowości i naturalnych predyspozycji.

   Muzyka jest tu czynnikiem uatrakcyjniającym zajęcia. Ćwiczenia wykonywane są w różnym rytmie i z różną szybkością. Tworzenie układów tanecznych na danym materiale muzycznym pobudza zmysłowo ćwiczących i emocjonalnie rozwija ich wyobraźnię. Działania takie przeciwdziałają uczuciu nieśmiałości oraz sprzyjają wyrobieniu pewności siebie, co bardzo potrzebne jest na scenie.

      Początek każdych zajęć stanowi rozgrzewka składająca się z prostych ćwiczeń ruchowych oraz elementów aerobiku. 

     Przygotowywane przeze mnie układy dostosowane są do możliwości i umiejętności ćwiczących, aby rozwijały w nich poczucie piękna. Piękno ruchu wyraża się nie w samym ćwiczeniu, lecz przede wszystkim w sposobie jego wykonania, a to powinno być bezbłędne                i dokładne. To najtrudniejsza rzecz jaką uczniowie muszą opanować.

    Choreografie przygotowywane są do odmiennych stylów muzycznych m.in. muzyki współczesnej, rozrywkowej czy elementami muzyki poważnej. Na zajęciach dzieci kształcą się również pod względem kulturowym i wychowawczym - poznają zasady zachowania się podczas różnych imprez kulturalnych, imprez sportowych.

Tematyka zajęć realizowana przez okres 1 roku szkolnego:

- Gry i zabawy ruchowe przy muzyce: z elementami rywalizacji, ożywiające, prawidłowe reagowanie na tempo w muzyce, reagowanie na sygnały muzyczne,

- Ćwiczenia elementarne klasyki baletowej - pozycje podstawowe ustawienia rąk i nóg, obroty, figury podstawowe,

- Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające; wykorzystanie muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia rozciągające, zwiększające gibkość i zakres ruchów (Stretching),

- Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała, oddechowe

- Savoir-vivre oraz normy taneczne: nauka właściwego zachowania podczas różnych imprez kulturalnych, udział uczniów w przygotowaniu artystycznych imprez szkolnych i pozaszkolnych

- Ćwiczenia nauczające tańca nowoczesnego -odtwarzanie krótkich układów ruchowych ze zmianą kierunku i orientacją przestrzenną

- Ćwiczenia nauczające polskich tańców narodowych: poznanie podstawowych kroków i figur: Poloneza, Krakowiaka

- Ćwiczenia nauczające tańców towarzyskich: walca angielskiego, walca wiedeńskiego,                cha-cha, samba, jiv’a, rumba (oddziały przedszkolne), paso doble (kl. I-III)

- Doskonalenie techniki ruchu tanecznego, praca indywidualna, praca z grupą.

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez 60 minut

Kl. I-III: piątek w godz. 13:00-14:00

Oddziały Przedszkolne A,B: wtorki w godzinach 14:00-15:00