Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

 

Postępowanie uzupełniające:


Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, prosimy  składać na adres mailowy szkoły: sekretariat@szkolawidoma.pl lub zrobić zdjęcie i wysłać MMS na nr telefonu 505 300 762, jak również można pozostawić dokument (w zaklejonej kopercie) w skrzynce na listy, która znajduje się przy wejściu do budynku szkoły.

Oryginał dokumentu będziemy prosić o dostarczenie do sekretariatu szkoły w późniejszym terminie.

   wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola/OP 2020_1

   potwierdzenie_woli_zapisu_do_przedszkola/OP_1

 


 

Szanowni Państwo,
 
poniżej załączamy potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej.


 
 

 

Szanowni Rodzice,

 

1.    1W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rekrutacja prowadzona jest zgodnie
z harmonogramem pracy sekretariatu, który zamieszczamy poniżej.
Terminy postępowania rekrutacyjnego nie uległy zmianie.

 

2.     2.  Informujemy, że w dniach od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. rodzice składają wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) - załącznik do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.
Dotyczy dzieci, które nie korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

 

3.    3. Informujemy, że w dniach od 16 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. rodzice składają wniosek o przyjęcie do klasy I  Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - załącznik do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.


  Wniosek o przyj.do przed.2020

  Wniosek o przyj.dziecka do kl. I 2020
Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021.

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje oraz dokumenty do pobrania.

 

   Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

   Zgłoszenie dziecka do kl. I (z obwodu)