Zajęcia pozalekcyjne

 Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017:

 • zajęcia rozwijające : j. polski, matematyka, j. angielski, przyroda;
 • zajęcia wyrównawcze: j. polski, matematyka, j. angielski; 
 • kółko informatyczne
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające
 • SKS 
 • SKC
 • kółko plastyczne  
 • przygotowania do konkursów przedmiotowych
 • zajęcia świetlicowe
 • kółko teatralne
 • zajęcia z psychologiem
 • logopedia
 • taniec nowoczesny (płatne)
 • zespół wokalny
 • gimnastyka korekcyjna