Logopeda

…..Chodzi mi o to, by język giętki.

Powiedział wszystko, co myśli głowa;

A czasem był jak piorun jasny, prędki.....

A czasem piękny jak aniołów mowa.

 

Juliusz Słowacki

 

Mowa jest głównym sposobem porozumiewanie się ludzi, a jej prawidłowy rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości. Jeśli proces rozwoju mowy przebiega bez zakłóceń, dziecko prawidłowo rozumuje, rozwija myślenie abstrakcyjne i poszerza słownictwo.

Zapobieganie wadom wymowy i ich korekcja to przede wszystkim uchronienie dzieci przed trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi. W przypadku zaburzeń mowy bardzo ważne jest jak najwcześniejsze  i najszybsze podjęcie terapii logopedycznej.

W terapii podejmowane jest szereg działań zmierzających do poprawy sposobu komunikowania  się dziecka z otoczeniem poprzez stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za powstawanie wypowiedzi oraz ich rozumienie.

Osiągnąć to można poprzez wprowadzenie do terapii następujących rodzajów aktywności stymulujących rozwój mowy dziecka:

 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia rozwijające słownictwo
 • ćwiczenia rozumienia wypowiedzi i ćwiczenia pamięci słownej
 • zabawy twórcze rozwijające mowę i myślenie
 • zabawy rozwijające zdolności skojarzeniowe i spostrzegawczości

 

 Niezbędna jest również ścisła współpraca Rodziców z logopedą.

 

Jak ćwiczyć z dzieckiem w domu?

 

Ćwiczenia powinny być:

 • systematyczne,
 • krótkie, ale często powtarzane,
 • wykonywane, gdy dziecko jest w dobrej dyspozycji,
 • prowadzone w formie zabawy,
 • zgodne z materiałem zapisanym w zeszycie przez logopedę,
 • różnorodne pod względem form

 

Harmonogram pracy logopedy 2015/2016

 

Logopeda
kl.I
kl.II

D. Seweryn


Wtorek 12:45 – 13:45

Poniedziałek  12:45 – 13:45