Kadra

Katarzyna Kobendzowska- Grzegórzko

Funkcja: wychowawca Oddział Przedszkolny A

Jacek Morawski

Funkcja: nauczyciel muzyki

Julia Guguła

Funkcja: wychowawca Oddział Przedszkolny B

Anita Szostak

Funkcja: wychowawca Punkt Przedszkolny A

Paulina Morawska

Funkcja: nauczyciel Punkt Przedszkolny B

Magdalena Dyląg

Funkcja: nauczyciel Punkt Przedszkolny A

Marta Kucharska - Gurbiel

Funkcja: nauczyciel języka angielskiego

Grzegorz Rożek

Funkcja: nauczyciel religii

Marzena Gumula

Funkcja: nauczyciel Oddział Przedszkolny B